Fampyra

Dit is een symptoommedicatie dat kan worden ingezet om het lopen te verbeteren van volwassenen (18 jaar en ouder) met Multiple Sclerose, die als gevolg van MS moeilijk lopen.

Werkzaamheid

De werkzame stof van Fampyra is fampridine. Fampridine is een kaliumkanaalblokker en verbetert de geleiding van de signalen die de hersenen naar de spieren sturen door de kaliumlekkage te stoppen. 

Toediening

Fampyra is in tabletvorm verkrijgbaar op voorschrift van uw behandelend arts. Elke tablet met verlengde afgifte bevat 10 mg fampridine en het wordt 2x per dag ingenomen met 12 uur tussenpauze. 

Effect

Fampyra werkt niet bij iedereen. Uit onderzoek is gebleken dat Fampyra bij ongeveer eenderde1 het loopvermogen binnen twee tot vier weken verbetert. De behandeling wordt dan ook in eerste instantie voor twee weken voorgeschreven. Hierna wordt met een looptest gemeten in hoeverre het loopvermogen is verbeterd. Wanneer geen verbetering wordt aangetoond, zal de behandeling worden gestaakt. 

Voor wie geschikt?

Volwassenen met MS met een beperkt loopvermogen en een EDSS-score tussen de 4 en de 7. 

Bijwerkingen

De meest voorkomende, gevonden bijwerkingen in onderzoeken zijn neurologisch en omvatten toevallen, slapeloosheid, angst, evenwichtsstoornis, duizeligheid, paresthesie (gevoelsstoornis), tremor, hoofdpijn en asthenie (lichaamszwakte).1

Voorwaardelijke toelating

Op 17 december 2015 heeft minister Schippers van VWS besloten tot Voorwaardelijke Toelating van Fampyra, vanaf 1 april 2016. Dit betekent dat het geneesmiddel vanaf deze datum tijdelijk, onder voorwaarden, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De voorwaarde is dat patiënten deelnemen aan aanvullend onderzoek.

De Voorwaardelijke Toelating van Fampyra is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de convenantpartijen (de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de MS Vereniging Nederland, het Nationaal MS Fonds, de aan het onderzoek deelnemende ziekenhuizen en Biogen), het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS. 

Via deze website informeren we mensen met Multiple Sclerose, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere betrokkenen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra. Half januari 2016 actualiseren we de informatie van deze website.

Lees vóór gebruik van Fampyra ook altijd aandachtig de tekst van de bijsluiter die u vindt in de verpakking.

1 FAMPYRA Samenvatting van de productkenmerken, juli 2014

Stel een vraag