Fampyra

Dit is een symptoommedicatie dat kan worden ingezet om het lopen te verbeteren van volwassenen (18 jaar en ouder) met Multiple Sclerose, die als gevolg van MS moeilijk lopen.

Werkzaamheid

De werkzame stof van Fampyra is fampridine. Fampridine is een kaliumkanaalblokker en verbetert de geleiding van de signalen die de hersenen naar de spieren sturen door de kaliumlekkage te stoppen. 

Toediening

Fampyra is in tabletvorm verkrijgbaar op voorschrift van uw behandelend arts. Elke tablet met verlengde afgifte bevat 10 mg fampridine en het wordt 2x per dag ingenomen met 12 uur tussenpauze. 

Effect

Fampyra werkt niet bij iedereen. Uit onderzoek is gebleken dat Fampyra bij ongeveer eenderde1 het loopvermogen binnen twee tot vier weken verbetert. De behandeling wordt dan ook in eerste instantie voor twee weken voorgeschreven. Hierna wordt met een looptest gemeten in hoeverre het loopvermogen is verbeterd. Wanneer geen verbetering wordt aangetoond, zal de behandeling worden gestaakt. 

Voor wie geschikt?

Volwassenen met MS met een beperkt loopvermogen en een EDSS-score tussen de 4 en de 7. 

Bijwerkingen

De meest voorkomende, gevonden bijwerkingen in onderzoeken zijn neurologisch en omvatten toevallen, slapeloosheid, angst, evenwichtsstoornis, duizeligheid, paresthesie (gevoelsstoornis), tremor, hoofdpijn en asthenie (lichaamszwakte).1

Lees vóór gebruik van Fampyra ook altijd aandachtig de tekst van de bijsluiter die u vindt in de verpakking.

Vergoeding

Sinds 1 april 2018 wordt Fampyra niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat mensen die het medicijn gebruiken zelf de kosten moeten betalen. In 2019 hebben meerdere MS-partijen zich ingezet om vergoeding van het medicijn Fampyra alsnog mogelijk te maken. Dit heeft tot niets geleid. Na een petitie en schriftelijke heroverweging richting Zorginstituut Nederland, is besloten dat het dossier opnieuw beoordeeld wordt. In 2019 zal hierover meer duidelijk worden. Stel een vraag