Daclizumab


Algemeen

Daclizumab is een behandeling die bij volwassen mensen met relapsing vormen van MS wordt ingezet om de klachten te verminderen en achteruitgang van de ziekte zoveel mogelijk te beperken.


Werkingsmechanisme

Daclizumab helpt om het immuunsysteem van het lichaam in balans te brengen.


Toediening

Daclizumab wordt 1 keer per maand onder de huid geïnjecteerd.


Effect

Daclizumab kan ervoor zorgen dat er minder terugvallen zijn en de invaliderende effecten van MS vertraagd worden.


Voor wie geschikt?

Daclizumab kan voorgeschreven worden door de neuroloog aan volwassen mensen met MS die aanvallen en herstelmomenten ervaren.


Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn leverenzymstijgingen en huidreacties. Neusverkoudheid, bovenste luchtweginfecties, oorpijn, depressie komen ook voor.


Welke onderzoeken kunt u verwachten

Bloedonderzoek

Een maandelijks bloedonderzoek wordt geadviseerd om de lever te controleren.

Daarnaast elke 3 maanden een bepaling van het bloedbeeld (de witte bloedcellen).


Communiceer met uw arts

Neem contact op met de arts voordat het middel gebruikt wordt:

 • als er nu of in het verleden sprake is van leverproblemen.
 • als er nu of in het verleden sprake is depressie.
 • als er nu of in het verleden sprake is van een ernstige infectie, zoals een longontsteking.
 • als er nu of in het verleden sprake is van tuberculose (ook wel TBC) of wanneer het iemand betreft die in een gebied woont waar tuberculose infecties regelmatig voorkomen: dan is er een groter risico op tuberculose.

Neem onmiddellijk contact op met de arts indien een van de volgende bijwerkingen ontstaan:

 • onverklaarde misselijkheid
 • braken (overgeven)
 • maagpijn
 • toegenomen vermoeidheid
 • gebrek aan eetlust
 • huid of het wit van de ogen wordt geel
 • donkere (theekleurige) urine

Deze symptomen kunnen een aanwijzing zijn voor problemen met de lever. Als er leverproblemen ontstaan, is het mogelijk dat de MS-arts de behandeling met daclizumab onderbreekt en doorverwijst naar een leverspecialist.

Neem bij bijwerkingen altijd contact op met de arts.

Ook in de volgende situaties is het erg belangrijk om te overleggen met de behandelend arts:Als een injectie vergeten is of een injectie te veel is gebruikt. Wanneer er andere medicijnen naast daclizumab gebruikt gaan worden, bij een zwangerschapswens, en indien met het middel gestopt gaat worden.

Stel een vraag