Plegridy

Plegridy is een 1ste lijns medicatie die bij mensen met MS met terugvallen wordt ingezet om de klachten te verminderen en achteruitgang van de ziekte zoveel mogelijk te beperken.


Werkzaamheid

De werkzame stof van Plegridy is peginterferon béta-1a.

Peginterferon bëta-1a is interferon bëta-1a, net asl Avonex® en Rebif®, maar dan gekoppeld aan plyethyleenglycol PEG)

Door deze koppeling, ook wel pegylering genoemd, wordt het molecuul groter waardoor het langer in het lichaam aanwezig blijft. Dat betekent dat het effect verlengd is en aanhoudt, waardoor Plegridy niet zo vaak hoeft te worden toegediend als een niet gepegyleerd interferon, terwijl de effectiviteit behouden blijft. Daarnaast wordt, door de koppeling aan PEG, het interferon in Plegridy beschermd tegen afbraak en maakt het lichaam er minder antistoffen tegen.


Toediening

Plegridy wordt met behulp van een voorgevulde pen éénmaal per twee weken onder de huid (subcutaan) van de buik, arm of dij geïnjecteerd. Patiënten kunnen dit zelf doen, mits zij hierin goed getraind zijn. Aanbevolen wordt de dosis geleidelijk op te voeren, dit noemen we titratie, om griepachtige symptomen die aan het begin van de behandeling kunnen optreden, te verminderen:

  • startdosis: 63 µg
  • tweede dosis: 94 µg
  • derde en volgende doseringen: 125 µg

De eerste twee doseringen van resp. 63 µg en 94 µg zijn verkrijgbaar in een startverpakking. Daarna kan de volledige dosering in de standaardverpakking van 125 µg worden gebruikt. Plegridy kan buiten de koelkast tot 30 dagen bij kamertemperatuur (2°C-25°C) worden bewaard.


Effect

Het is aangetoond dat Plegridy het aantal aanvallen al na 1 jaar met 36% kan verminderen, In het 2de jaar wordt met Plegridy het aantal aanvallen nog verder verminderd. De ernst van die aanvallen is minder en Plegridy vermindert de kans op (aanhoudende) verslechtering van de invaliditeit met 54%. Ook het ontstaan van nieuwe afwijkingen op de MRI-scan van de hersenen kan sterk worden geremd.


Voor wie geschikt

Plegridy kan voorgeschreven worden door de neuroloog aan volwassen patiënten met MS die aanvallen en herstelmomenten ervaren (Relapsing Remitting MS)


Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking van Plegridy is het rood worden van de huid op en rond de injectieplaats. Vooral in het begin kunt u last krijgen van griepachtige verschijnselen zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn en koude rillingen.
Deze bijwerkingen zijn doorgaans licht tot matig van aard.


Lees vóór gebruik van Plegridy ook altijd aandachtig de bijsluiter die u vindt in de verpakking.